Praktisch

Een individuele consultatie bedraagt € 55 à € 60 (45 minuten), naargelang de specialisatie van de psycholoog / psychotherapeut.

Groepstherapie bedraagt € 32 / sessie (90 minuten).

Wanneer u door omstandigheden de gemaakte afspraak niet kan nakomen, vragen wij u deze afspraak tijdig te annuleren (ten laatste 24 uur voor aanvang van de afspraak). Indien deze afspraak niet tijdig geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.  

Tot op heden zijn er beperkte terugbetalingsvoorzieningen voor psychotherapie. Raadpleeg daarom uw mutualiteit voor de specifieke terugbetalingsmogelijkheden; deze zijn per mutualiteit verschillend.