Beste cliënt,

Wij zullen vanaf 18 mei beperkt open gaan voor reguliere cliëntenzorg.

Dit wil concreet zeggen dat er vanaf die datum drie verschillende opties zijn:
- u komt naar de praktijk; het gesprek wordt in de therapieruimte gehouden;
- u komt naar de praktijk; u en de therapeut houden een wandelsessie buiten
- het gesprek vindt plaats via videobellen

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u,bij het betreden van de praktijk, uw handen te desinfecteren met handalcohol.
We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
In de wachtruimte en in de therapieruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. De toiletten zullen om hygiënische redenen niet toegankelijk zijn.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider
meekomen.
• Verlaat na uw therapie zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Hartelijke groet,

team ello.